تحليل كشش نامتقارن مغناطيسي حاصل از خروج از مركزيت در موتورهاي القايي سه فاز به روش تابع سيم پيچ

هرگونه شرايط نامتقارن الكتريكي، مكانيكي و الكترومغناطيسي باعث ايجاد كشش نامتقارن مغناطيسي در ماشينهاي الكتريكي مي شود، . تا كنون مقالات زيادي جهت بررسي عوامل ايجاد و اثرات اين پديده در ماشينهاي الكتريكي، با استفاده از روشهاي مختلف تحليلي و تجربي، ارائه شده است . سعي برخي محققين جهت تصحيح و تعميم روش تابع سيم پيچ ، باعث شده كه اين روش به عنوان يك روش با سرعت و دقت بالا در تحليل ماشينهاي الكتريكي شناخته شود، لذا براي نخستين بار با استفاده از روش تابع سيم پيچ اصلاح شده كه در آن اثر شيارها، تورب ميله، شدت ميدان مغناطيسي متغير در طول فاصله هوايي، تابع دقيق نيروي محركه مغناطيسي و تابع دقيق فاصله هوايي حاصل از خروج از مركزيت ، لحاظ شده است ، اثر انواع خروج از مركزيت، ايستا، پويا و آميخته، تورب ميله هاي رتور و اثر بار، بر كشش نامتقارن مغناطيسي بررسي و ارائه شده است .

 

صادق شاملو – محسن شاملو- بتول عروجي
دانشجوي دكترا- دانشگاه صنعتي اميركبير -شركت الكتروژن
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *