تحليل عملكرد ياتاقان هاي ژورنال بدون محدوديت ابعادي با حل عددي معادله رينولدز

دراغلب حل هاي تحليلي كه در كتاب هاي نوشته شده از سوي مؤلفين آمده است ، بررسي ياتاقان هاي ژورنال با حل معادله رينولدز در شرايط كاملا تئوري صورت پذيرفته است، بدين ترتيب كه در حالت هاي خاصي از نسبت طول به عرض يا تاقان مسئله مورد تحليل قرار گرفته است ، از جمله اين موارد مي توان به شرايطي كه نسبت l d f2 و يا l d p 0.5 باشد ، اشاره كرد . كه براي حالت اول تغييرات فشار در ياتاقان ثابت در نظر گرفته مي شود و براي حالت دوم از طرفين ياتاقان نشت روغن داريم .در صورتيكه براي يك ياتاقان صنعتي هيچگاه چنين شرايطي بوجود نمي آيد و
با فرار روغن زيادي كه از طرفين ياتاقان وجود دارد نمي توان به تحليل عملكرد ياتاقان با حل معادله رينولدز در چنين شرايط اوليه پرداخت . در اين مقاله متد GMRes براي حل عددي معادله رينولدز به صورت سه بعدي براي حالت خاصي از يك ياتاقان صنعتي بكار گرفته شده است و تغييرات
فشار هيدرودينام يكي و فيلم روغن و زاويه بار در شرايط مختلفي ازوضعيت نسبي بين ياتاقان و ژورنال به صورت سه بعدي رسم شده وتحليل هاي لازم صورت گرفته است . با بكارگيري اين روش كه توسط نرم افزار مطلب انجام شده است مي توان بررسي تئوري و عملي هر نوع ياتاقان ژورنالي را در هر كجا كه نياز باشد ، انجام داد.

 

حسن اكبرزاده- محمود حسيني- اسماعيل رمضاني
شركت برق منطقه اي استان خراسان
شركت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *