تحليل عملكرد محدودكننده هاي مغناطيسي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل عملكرد محدودكننده هاي مغناطيسي و ارائه مدلي نو جهت بهبود عملكرد آن

دانلود مقاله :  تحليل عملكرد محدودكننده هاي مغناطيسي و ارائه مدلي نو جهت بهبود عملكرد آن

با توجه به هزينه بسيار زيادي كه براي توليد و راه اندازي تجهيزات شبكه قدرت پرداخت مي شود، حفاظت اين قطعات در برابر انواع صدمات امري لازم و ضروري به نظر  ميرسد، پس شبكه قدرت بايد در برابر حوادث ناخواسته كه منجر به بروز خطا ميشود، حفاظت شود.يكي از انواع محدودكننده هاي جريان خطا، محدودكننده جريان  خطاي مغناطيسي ميباشد كه از مشخصه غيرخطي مواد مغناطيسي جهت محدودسازي جريان خطا استفاده مي كند. محدودكننده جريان خطاي مغناطيسي جزو محدودكنندههاي پسيو مي باشد . محدودكننده هاي پسيو، محدودكنندههايي هستند كه براي محدود سازي جريان خطا، نياز به مدار تشخيص خطا و مدار فرمان جهت محدودساز ي ندارند و همزمان با وقوع خطا و افزايش جريان خطا، شروع به محدودسازي جريان خطا ميكنند كه به خاطر اين ويژگي بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مقاله با بررسي و تحليل محدودكننده جريان خطاي مغناطيسي، مدلي نو براي عملكرد بهتر اين محدودكننده ارائه شده و مدل پيشنهادي توسط نرم افزار Maxwell شبيه سازي شده است. نتايج شبيه سازي حاكي از عملكرد مطلوب محدود كننده جريان خطاي مغناطيسي در مدل پيشنهادي دارد.

 

يوسف شهبازي آيت
دانشجوي كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران
تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *