تحليل شكست پره هاي فن خنك كن ژنراتور نيروگاه منتظرقائم

از آنجائيكه راندمان ژنراتور شديداً متأثر از افزايش دما مي باشد، يك سيستم خنك كاري براي كنترل دماي ژنراتورها استفاده مي شود. در توربين هاي گازي كه با هوا خنك مي شوند، استف اده از فن هايي كه در دو سمت انتهايي روتور نصب مي شوند يك روش معمول مي باشد. پنج مورد شكست پره هاي 19 درجه فن ژنراتور در يك نوع توربين گاز، در حين بهره برداري اتفاق افتاده است كه بررسي و تحليل شكست پره ها از ديدگاه هاي مختلف ي با عناو ين زير انجام شده است :

• بررسي متالوژيكي و ساختاري قطعات آسيب ديده SEM

• بررسي سطوح شكست با CFD

• تحليل اجزاء محدود Modal Analysis

• آناليز ارتعاشي پره

• نتيجه گيري نهايي نشان مي دهد كه پره ها در حالت تشديد و شرايط خستگي و رشد ترك هاي احتمالي دچار شكست مي گردند.

 

سيد مجيد يادآور نيكروش- علي جهانگيري
دانشگاه صنعت آب و برق -دانشگاه صنعت آب و برق
ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *