تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت در شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده

دانلود مقاله : تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت در شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده

ساختار سنتي شبكه هاي برق همواره بر مبناي عدم وجود منابع توليد انرژي الكتريكي در شبكه هاي توزيع استوار است .حضور منابع توليد پراكنده در سالهاي اخير باعث شده است پژوهشهاي مرتبط با اين موضوع به طور روز افزون مورد توجه قرار بيشتر مجامع علمي گيرند. يكي از مباحثي كه از بدو پيدايش منابع توليد پراكنده مورد توجه  مقالات علمي قرار گرفته، بحث حفاظت از شبكه هايي كه اين منابع به آنها متصل مي شوند. منابع توليد پراكنده به عنوان منابع توليد انرژي پشتيبان و با هدف افزايش  قابليت اطمينان به شبكه هاي توزيع متصل مي شوند. از سوي ديگر تزريق جريان خطا به وسيله اينگونه منابع باعث از بين رفتن هماهنگي موجود بين ادوات حفاظتي  مانند هماهنگي فيوز- بازبست و رله -رله در شبكه مي شود. اين مشكل نيز مي تواند باعث افت شديد قابليت اطمينان شبكه شود . در شبكه هايي كه داراي تعداد  زيادي DG باشند، اين مشكل بسيار حادتر است. بنابراين براي مقابله با اين پديده بايد اتصال DG ها به شبكه با مطالعات و بررسي هاي بسيار زيادي انجام شود . در  اين مقاله پس از بررسي اين مشكلات تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت در يك شبكه توزيع نمونه پس از اتصال منابع مختلف توليد پراكنده با ظرفيتهاي مختلف و به  مكانهاي انجام گرفته است . براي اين منظور سه شاخص مختلف براي ارزيابي ريسك معرفي و در سناريوهاي مختلف محاسبه و مقايسه شده است .

سيد علي محمد جواديان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
تهران – ايران

محمود رضا حقي فام
بخش برق دانشگاه تربيت مدرس
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *