تحليل خطاي اتصال كوتاه زمين در يك سيستم خورشیدی و ارائه یك طرح حفاظتي ساده جهت تشخيص محل خطا

 با توجه به اهميت استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان يك انرژي تجديدپذير، كاربرد اين انرژي در مصارف خانگي و نيروگاهي روز به روز در حال افزايش است. در رابطه با سيستمهاي خورشيدي، نكتهاي كه كمتر به آن پرداخته شده، مباحث مربوط به حفاظت پنلهاي خورشيدي بوده است. در اين مقاله با استفاده از استانداردهاي موجود در زمينه سيستمهاي خورشيدي و مشخصات پنلهاي خورشيدي، تحليل كامل خطاي اتصال كوتاه زمين ارائه شده است. در انتهاي مقاله نيز با استفاده از تحليل ارائه شده، طرح حفاظتي سادهاي براي قطع جريان اتصال كوتاه و تشخيص محل خطا در نيروگاه خورشيدي الهيه،  ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *