تحليل حوادث شبكه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و تعيين نقاط ضعف آن

هدف از مطالعه ارزيابي قابليت اطمينان شبكه، اصلاح و بهبود نحوه بهره برداري جهت كاهش حوادث شبكه و به تبع آن، قطع برق مي باشد. با تحليل حوادث شبكه كه باعث عملكرد ناموفق شبكه انتقال در تداوم انتقال انرژي الكتريكي مي شوند، مي توان به نتايج بسيار مهمي دست يافت . در اين مقاله علاوه بر ارائه اهداف مطالعه ارزيابي قابليت اطمينان شبكه انتقال، نمونه اي از نتيجه گيري هاي رايج اين نوع مطالعه ارائه گرديده است. با انجام مطالعه ارزيابي قابليت اطمينان بر روي شبكه انتقال و فوق توزيع برق آذربايجان و ارائه نتايج آن، نقاط ضعف شبكه و علل آن مشخص گرديده است.

 

نيكي مسلمي – داود جلالي – حميد دانايي -فلور نيكورأي
پژوهشگاه نيرو
شركت برق منطقه اي آذربايجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *