تحليل حرارتي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل حرارتي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم مبتي بر اجزاي محدود و مدل مقاومت حرارتي

دانلود مقاله : تحليل حرارتي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم مبتي بر اجزاي محدود و مدل مقاومت حرارتي

موتورهاي سنكرون خطي آهنرباي دائم توجه بسياري را به دليل خواص منحصر به فردشان به خود جلب كرده اند . حرارت توليد شده توسط تلفات موتور موجب كاهش  عمر و كارايي آن مي شود. طراحي بهينه برمبناي مدل سازي حرارتي به بهبود كاركرد و افزايش عمر ماشين كمك مي كند. در اين مقاله، ابتدا يك مدل مقاومت حرارتي  فشرده از موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم بر مبناي مدار معادل مقاومت هاي حرارتي، هدايتي و جابجايي به دست آمده است . اين مدل در طراحي بهينه پارامتري  ابعاد موتور مورد استفاده قرار گرفته است . سپس به بررسي مشخصه هاي انتقال حرارت از طريق جابجايي و همرفت در يك موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم با  استفاده از مدل مقاومت حرارتي پرداخته ميشود. مدل مقاومت حرارتي ارائه شده براي ارزيابي سريع كاركرد حرارتي موتور در مراحل اوليه طراحي مناسب مي باشد.  موتور خطي مورد مطالعه با تحريك متناوب و پيوسته كار مي كند، ثانويه كوتاه و حركت رفت و برگشتي دارد .در نهايت آناليز حرارتي موتور به وسيله روش اجزاء محدود  صورت مي گيرد و نتايج تحليلي و اجزاء محدود با هم مقايسه مي شوند.

 

محمدرضا عليزاده پهلواني -حميدرضا آخوندي
استاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر – دانشگاه صنعتي اميركبير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *