تحليل جريان گازهاي داغ خروجي در مسير ارتباطي GT به HRSG با هدف كاهش افت فشار و افزايش راندمان

هدف از اين تحقيق، بررسي راههاي مختلف كاهش افت فشار در مسير گازهاي خروجي از توربين گاز و افزايش راندمان در نيروگاههاي سيكل تركيبي مي باشد. گازهاي داغ خروجي از توربين گاز، پس از عبور از صدا خفه كنها (سايلنسورها ) با تغيير مسير 90 درجه، از طريق يك كانال واگرا وارد مبدل حرارتي شده و پس انتقال حرارت با سيال داخل مبدل، بيشتر انرژي خود را از دست داده و از طريق دودكش وارد جو مي شود. مدلسازي و محاسبات جريان داخل مسير فعلي نشان مي دهد افتهاي اصلي، ناشي از انبساط ناگهاني در مقاطع مختلف كانال، افتهاي ناشي از حركت لايه هاي مختلف جريان روي يكديگر، مالش و اصطكاك جريان با جدار كانال و
لوله هاي مبدل مي باشند. در اين تحقيق، افت هاي ناشي از شكل هندسي كانال مورد بررسي قرار گرفته و سهم اين افتها در كاهش راندمان توربين مشخص شده است . همچنين با بررسي اين نتايج، هندسه هاي مختلفي جهت كاهش افت فشارمسير پيشنهاد و مدلسازي شده اند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *