تحليل تسهيم توان ميان منابع توليد پراكنده در حالت كاري جزيره اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تحليل تسهيم توان ميان منابع توليد پراكنده در حالت كاري جزيره اي

دانلود مقاله : تحليل تسهيم توان ميان منابع توليد پراكنده در حالت كاري جزيره اي

روش كنترل افتي Droop control method كه براي كنترل تسهيم توان در منابع توليد پراكنده به كار ميرود، داراي كاستيهايي است. در اين

مقاله دقت تسهيم توان راكتيو و مسايل پايداري براي منابع توليد پراكندهاي كه موازي با هم تشكيل يك ريزشبكه ي جزيره اي Islanding Microgrid  را داده اند،

بررسي و سپس روشي براي افزايش دقت تسهيم توان و همچنين افزايش پايداري هر واحد توليد

پراكنده ارايه شده است. براي تاييد تحليل هاي انجام شده، نتايج شبيه سازي در نرم افزار  MATLAB/SIMULINK فراهم شده است.

اين نتايج مويد بهبود پاسخ گذرا و كاهش نوسانها
و همچنين افزايش دقت تسهيم توان راكتيو ميان واحدهاي توليد پراكنده شده است.

همراه با رشد الكترونيك قدرت توليد انرژي الكتريكي به

صورت پراكنده رشد چشمگيري داشته است. اين رشد باعث شكلگيري شبكه هاي كوچك قدرت يا ريزشبكه ها شده است.

ريزشبكه به مجموعهاي از منابع توليد پراكنده و بار گفته مي شود كه ميتواند در حالتهاي جزيره اي و متصل به شبكه كار كند.

از مزاياي چنين شبكههايي ميتوان به قابليت اعتماد بالا، كاهش تلفات و هزينهها و مزاياي زيست محيطي اشاره كرد.

 

 

احمدرضا ربيعي عليرضا جليليان
دانشكده مهندسي برق – دانشگاه علم و صنعت ايران
قطب علمي اتوماسيون و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *