تحليل تأثير شكل مقره هاي پليمري بر رفتار الكتريكي آنها در محيط هاي آلوده

از آنجايي كه مقره هاي پليمري نيز به عنوان يك عايق در خطوط هوايي و در مناطق آلوده به كار گرفته مي شود ، تأثير آلودگي و عملكرد آنها در قبال آن از اهميت به سزايي برخوردار است . در اين مقاله تأثير شكل مقره هاي پليمري بر روي عملكرد و رفتار آنها آناليز شده است . بدين منظور يك مدل هندسي از يك چترك مقره پليمري در نظر گرفته مي شود. پروفيل اين چترك مقره تابع پارامترهايي همچون طول افقي چتركها , زاويه چتركها و قطر ميله مقره مي باشد . بنابراين تأثير پارامترهاي فوق بر روي مقاومت سطحي، جر يان و چگالي جريان اين مقره ها مدلسازي و آناليز شده است . چرا كه توزيع چگالي جريان مي تواند به عنوان يك شاخص در گسترش باند خشكي و همچنين تخليه الكتريكي سطحي مؤثر باشد.

 

 

محمد ميرزايي- احمد غلامي- روح ا…خاتمي- محمد اسكندري
دانشكده برق – دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشكده فني و مهندسي – دانشگاه مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *