تحليل امنيت سيستم هاي رمز نوع RSA مبتني بر خم هاي بيضوي

سيستم هاي رمز كليد عمومي نقش مهمي در مديريت كليد ،تعيين اصالت وامضا هاي رقمي ايفا مي كنند .يكي از مطرح ترين اين سيستم ها،سيستم رمز RSA مي باشد كه در سال 1978 معرفي گرديد.پس از آن نمونه هاي ديگر كه به نام سيستم هاي رمز نوع RSA مبتني بر خم هاي بيضوي شناخته مي شوند معرفي و مورد استفاده قرار گرفته اند. اين مقاله به معرفي سيستم هاي رمز نوع RSA مبتني بر خم هاي بيضوي (سيستم KMOV ودميتكو )و تجزيه وتحليل حملات انجام گرفته به اين سيستم ها مي پردازد.به منظور تجزيه وتحليل دقيق تر اين سيستم ها علاوه بر سيستم RSA سيستم LUC كه سيستم RSA مبتني بر دنباله هاي لوكاس مي باشد، نيز مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. اين مقاله مي تواند در انتخاب سيستم مناسب براي كاربرد مورد نظر، به كاربران كمك نمايد.

 

محمد حسن مجيدي
دانشگاه امام حسين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *