تحليل اقتصادي استفاده از ترانسفورماتورهاي پربازده در شبكه هاي توزيع برق ايران

ترانسفورماتورها جزو تجهيزات پر بازده سيستم قدرت به شمار مي روند، ليكن با توجه كاربرد بسيار گسترده اي كه در سيستم قدرت دارند، افزايش بازده آنها – هرچند  به مقدار اندك- تاثير زيادي در حفظ منابع انرژي دارد. استفاده از ترانسفورماتورهاي پر بازده صرفه اقتصادي نيز به دنبال دارد. در راستاي تبيين اين امر، در اين مقاله پس از بحث در مورد تلفات و بازده در ترانسفورماتورها و ضمن معرفي استانداردهاي مختلفي كه در مورد تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع تدوين شده است، هزينه تمام شده استفاده از ترانسفورماتورها با بازده هاي متفاوت به عنوان معيار مقايسه اقتصادي، مورد بررسي قرار گرفته، بر مبناي محاسبات نشان داده مي شود كه استفاده از نوع  پر بازده هزينه تمام شده كمتري دارد. در انتها نيز تاثير عوامل موثر در محاسبات بررسي مي گردد، تا تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان نيز امكان پذير گردد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *