تحليل اتاق احتراق بكار رفته در يك ميكروتوربين نمونه با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

امروزه، براي توليد نيرو به دلايل مختلف از جمله كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع و خطوط انتقال و ضريب اطمينان بيشتر در توليد، توجه بسياري به توليد پراكنده و غيرمتمركز شده است كه براي اين منظور طراحي و ساخت ميكروتوربين ها در سرتاسر دنيا به عنوان يكي از روشهاي
نوين توليد برق بصورت غيرمتمركز مورد استفاده قرار گرفته است. اين مساله به تازگي در كشور ما نيز مورد توجه واقع شده و گامهاي نخستين جهت طراحي و ساخت آن، برداشته شده است . در اين مقاله شبيه سازي سيالاتي، دمايي و آلودگي اتاق احتراق مورد نياز به منظور طراحي يك نمونه عملي از ميكروتوربين، مورد بررسي قرار گرفته است . به منظور كاربردي تر نمودن تحقيق انجام شده، مدل با استفاده از گاز شهري و گاز كپسول به عنوان مهمترين سوختهاي متداول، مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج محاسباتي بصورت كانتورهاي سرعت و دما و نيز توزيع فشار و محصولات احتراقي، در سرتاسر اتاق احتراق ارائه شده است.

 

مهدي تيوراد – سعيد ضيايي – مريم سيدي- مجيد رئوفي راد
كارشناس پروژه- دانشجوي كارشناسي ارشد- دانشگاه صنعتي شريف
مدير پروژه- كارشناس پروژه – مشاور پروژه
پژوهشگاه نيرو- پژوهشكده توليد نيرو- گروه مكانيك
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *