تجربيات كشورها در استفاده ازسيستم اتوماسيون توزيع جهت مديريت اتفاقات

مجهز كردن شبكه توزيع ولتاژ متوسط به سيستم اتوماسيون و روش مديريت اتفاقات در كاهش مدت زمان خاموشي بسيار مؤثر است. با توجه به اينكه در كشور ايران بيشتر از روشهاي سنتي و مبتني بر سعي و خطا جهت مديريت اتفاقات استفاده ميشود، لذا در اين مقاله سعي شده است كه روشهاي مديريت اتفاقات در بعضي از كشورهاي پيشرفته ازجمله ژاپن، آمريكا و فرانسه و . . . بررسي شود. آشنايي با اين روشها و به كارگيري آن در كشور ايران ميتواند باعث افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش مدت زمان خاموشي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *