تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی

variant: normal; font-weight: normal; غییر سیستم های الکتریکی قدرت از سیستم سنتی فعلی به حالت تجدید ساختار شده موردیست که با توجه به گـسترش شـبکه های قدرت در کشورهای لازم و ضروری به نظر میرسد. در این میان نیاز به توضیح و تشریح روشهای تجدیـد سـاختار و همچنـین اشـاره بـه برخی روابط بین شرکای بازار برق ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان نهایی موردیست که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *