تاثیر CVT با مدار کاهنده فرورزنانس غیر فعال بر سیگنال های ورودی رله دیستانس

از آنجا که بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی حالت های گذرای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT) در مورد کاهنده فروزنانس فعال بوده است در این مقاله مدار کاهنده فرورزنانس غیر فعال در نرم افزار EMTP وMATLAB شبیه سازی شده است  و اثر تعغیر پارامتر های CVT بوسیله بررسی پاسخ فرکانسی و شکل موج ولتاژ ثانویه مطالعه و جمع بندی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *