تاثیر جایگزینی sio2 به جای p2o5 بر رفتار تبلور شیشه های بیو اکتیو سیستم sio2-p2o5-cao-mgo (شیشه پایه AW)

تاثیر جایگزینی sio2 به جای p2o5 بر رفتار شیشه های تهیه شده در سیستم sio2-p2o5-cao-mgo شیشه پایه AW مورد بررسی قرار گرفته است تبلور شیشه ها به صورت بالک باعث ایجاد ترکهای بزرگی در محصول  متبلور میگردد.رسوب بلور های الیافی ولاستونیت که به صورت عمود بر سطح خارجی شیشه ها رشد نموده اند مسبب ایجاد این ترکها هستند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *