تاثير پديده هاي كيفيت توان بر عملكرد ديناميكي موتورهاي پسماند

در اين مقاله نتايج شبيه سازي عملكرد ديناميكي موتور پسماند سه فاز در شرايط تغذيه غير ايده آل ارائه مي گردد. مطالعه با مدلسازي اين موتور در حوزه زمان و با استفاده يك مدل ديناميكي گذرايي كه به همين منظور شبيه سازي شده است، انجام مي گيرد. مبناي مقايسه، عملكرد ديناميكي يك موتور پسماند با تغذيه سينوسي خالص در نظر گرفته شده است و عملكرد موتور با منابع تغذيه نامتعادل و هارمونيكي، همچنين عملكرد موتور تحت اضافه ولتاژ و كاهش ولتاژ لحظه اي مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج ارائه شده، تاثيرات قابل ملاحظه اين پديده هاي كيفيت توان بر بازده، ضريب قدرت، نوسانات گشتاور و سرعت و همچنين عمر مفيد موتورهاي پسماند را
آشكار مي سازد. بدليل اينكه موتورهاي پسماند معمولا با ولتاژها و فركانس هاي متفاوت با مشخصات برق شهر تغذيه مي شوند، بررسي هاي انجام گرفته در ايدر اين مقاله مي تواند در طراحي بهتر تغذيه اين نوع موتورها مورد استفاده قرار گيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *