تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20كيلوولت بيرجند

ازهم زمان با برق دار كردن ترانسفورماتور T1پست بيرجند از سمت ثانويه در اسفندماه ،1391در حالي كه ترانسفورماتور ،T2 راكتورهاي 20كيلوولت و خطوط 400كيلوولت پست بيرجند از مدار خارج بودند، به دليل كاهش شديد ولتاژ شبكه در زمان گذرا ناشي از جريان هجومي، با عملكرد خودكار رله حفاظتي ديستانس در پست بيرجند و قطع مدارات سربيشه، چهار پست مجاور پست بيرجند از مدار خارج و بلك اوت شدند. در اين مقاله پس از بررسي كامل حادثه از طريق شكل موج هاي ثبت شده در رله هاي ديفرانسيل ترانسفورماتور و ديستانس خطوط پست بيرجند و شبيه سازي در نرم افزار ،EMTPRV راه حل مناسبي براي برق دار كردن ترانسفورماتورهاي قدرت و جلوگيري از خاموشي پست هاي مجاور ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *