تاثير مديريت سمت تقاضا بر طول عمر ترانسفورماتورهاي توزيع

شركت هاي توزيع به منظور تامين تقاضاي رو به افزايش مشتركين، هزينه هاي زيادي را صرف سرمايه گذاري بر توسعه و احداث شبكه مي كنند. مديريت سمت تقاضا مي تواند نقش مهمي در كمك به شركت هاي توزيع براي مقابله با اين مشكل ايفا كند. اين مقاله از بين روش هاي مختلف مديريت سمت تقاضا، به بررسي تاثير برنامه هاي انتقال بار و قطع بار بر طول عمر ترانسفورماتور هاي توزيع مي پردازد. ترانسفورماتور ها يكي از مهمترين و گرانقيمت ترين تجهيزات در شبكه توزيع به شمار مي آيند، به همين دليل طول عمر ترانسفورماتور به عنوان شاخصي براي ارزيابي قابليت برنامه هاي مديريت سمت تقاضا انتخاب شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *