تاثير مدلسازي پرداخت هزينه روشن و خاموش شدن واحدهاي نيروگاهي در استراتژي قيمت دهي آنها در بازار برق ايران

در فرايند تجديد ساختار بازار برق، روش هاي قيمت دهي توليد كنندگان برق مهمترين عامل براي بدست آوردن سود بيشتر
ه مي باشد و ب همين دليل پژوهش هاي زيادي با رويكرد ها و روشهاي مختلف مانند روشهاي مبتني بر پيش بيني قيمت بازار، روشهاي مبتني بر پيش بيني قيمت رقبا، روش مبتني بر تئوري هاي تعادل در بازي و روش مبتني بر الگوريتمهاي هوشمند صورت گرفته است. اما فارغ از روشهاي ارائه شده به صورت تئوريك، هر بازار برق متناسب با قوانين، شرايط و مكانيزمهاي بهره برداري خود، استراتژي هاي قيمتي خاص خود را مي طلبد كه ممكن است در اين پژوهشها مورد بحث و بررسي قرار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *