تاثير شرايط اقليمي بر تخريب زود هنگام قطعات داغ توربين هاي گازي كنارك

مطالعات انجام شده بر اقليم منطقه در اين تحقيق بر اساس دو روش جمع آوري اطلاعات موجود در منابع معتبر مانند گزارشهاي هواشناسي و انجام آزمايش استوار مي باشد . بررسي هاي بعمل آمده حاكي از آن است كه عوامل اقليمي و ورود ناخالصي ها همراه با اتمسفر محيط به واحدهاي نيروگاه مهمترين عامل تخريب قطعات مي باشد . با توجه به اينكه هوا پرمصرفترين ماده در واحدهاي گازي به حساب مي آيد، اگر
داراي مقاديرجزئي ناخالصي مضر باشد آنگاه با گذشت زمان قطعات توربين در معرض ميزان قابل توجه اي از اين ناخالصي ها قرار خواهند گرفت . سيستم فيلتراسيون كنوني كه در نيروگاه كنارك بكار گرفته مي شود داراي دو نقيصه مهم است، اول اينكه اين فيلترها قا بليت حذف عوامل خورنده موجود در اتمسفر محيط را دارا نمي باشند و دوم آنكه به علت حجم بسيار بالاي هواي مصرفي مرطوب ، سيستم كنوني كاهش رطوبت به سرعت كارايي خود را از دست مي دهد . بنابر اين مي توان از سيستمهاي فيلتراسيون مناسب كه علاوه بر نمك خشك قابليت حذف نمك موجود در اتمسفر را دارا مي باشد، استفاده نمود . ولي صرفنظر از تغيير طراحي مواردي ديگر از قبيل استفاده از فيلتر هاي چندكيسه به جاي فيلتر هاي تك كيسه، تعويض قاب فيلتر جهت كاهش امكان ورود هواي آلوده از فضاي مابين فيلترها و همچنين تعويض فيلتر ها در پريودهاي زما ني كوتاهتر جهت حذف ذرات ريزتر از 2 ميكرون اقدامات مناسب و مقرون به صرفه اي در كاهش خسارات وارده به توربين هاي گازي نيروگاه كنارك خواهد بود.

 

 

احمد علي اصغري مقدم – عليرضا كياني رشيد  – غلامعلي رخشاني مهر  – اتابك عليزاده حرفتي
دفتر تحقيقات و مطالعات اقتصادي ، برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
دانشكده مهندسي ، دانشگاه سيستان و بلوچستان
شركت اطلس توربين پارس(تهران)
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *