تاثير توليدات پراكنده بر حفاظت شبكه هاي توزيع

در حال حاضر توليدات پراكنده در سطح جهان به دلايل مختلف مورد توجه قرار گرفته اند . به همين منظور، براي استفاده از توليدات پراكنده در مكانهايي كه منابع انرژي مناسبي در دسترس هستند، عوامل اقتصادي و محيطي مخصوص به هر منطقه مي بايست مورد بررسي قرار گيرند . نصب DG در شبكه توزيع منافع زيادي دارد كه مهمترين آنها كنترل ولتاژ و بهبود پايداري و كنترل توان راكتيو و افزايش ظرفيت توان انتقالي در شبكه است . البته در جايابي و نصب DG بايد توجه خاصي به اثرات منفي احتمالي آن روي شبكه توزيع داشته باشيم، كه شايد بيشترين اين تاثيرات، مسائل مربوط به سطح ولتاژ و هماهنگي حفاظتي باشد . در اين مقاله، تاكيد بر مسائل حفاظتي بوده و مشكلاتي كه در اين زمينه با نفوذ DG در شبكه ايجاد مي شود بيان گشته و نيز به طراحي و هماهنگي رله و فيوز و ريكلوزر در شبكه توزيع و تغييراتي كه نياز است ، پرداخته مي شود. همچنين در شبيه سازي صورت گرفته توسط نرم افزار ETAP براي يك شبكه توزيع شعاعي نمونه 6.6kV جريانها در حين خطا با حضور و عدم حضور DG در نقاط مختلف آورده شده و با يكديگر مقايسه گشته اند. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه تنظيم هماهنگي هاي حفاظتي با توجه به نوع خطا و فاصله از DG مي بايست تغيير نمايد.

 

امير مهرتاش – مسعود علياكبر گلكار – سعيد كمالينيا
دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *