تاثير بنتونيت در كاهش مقاومت زمين الكترودهاي قائم ميله اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي تاثير بنتونيت در كاهش مقاومت زمين الكترودهاي قائم ميله اي

دانلود مقاله :بررسي تاثير بنتونيت در كاهش مقاومت زمين الكترودهاي قائم ميله اي

پوسته داخلي خاك چسبيده به الكترود بيشترين سهم مقاومت يك الكترود زمين نسبت به زمين دور دست را دارد. هر اندازه كه از الكترود فاصله گرفته شود به دليل افزايش سطح عبوري جريان از خاك، مقاومت خاك اطراف در برابر عبور جريان كاهش مي يابد. بطوريكه پس از رسيدن به نقطه اي مناس ب( همان زمين دوردست ) خاك  عملا مقاومتي در برابر عبور جريان از خود نشان نمي دهد.اضافه كردن مواد افزودني از قبيل بنتونيت در اطرافالكترودها باعث كاهش مقدار مقاومت الكترود مي شود در اين مقاله پس از تعيين روش محاسبه مقاومت الكترودهاي  قائم ميله اي (ميله هاي راد) تكي يا موازي محصور در مواد افزودني، تاثير هر يك از پارامترهاي مقاومت مخصوص خاك، مقاومت مخصوص مواد افزودني، حجم مواد افزوده  شده و فاصله الكترودهاي موازي در ميزان مقاومت نهايي الكترود زمين به دو روش محاسباتي عددي (با استفاده از رابطه محاسبه شده) و شبيه سازي (با استفاده از نرم افزار Cymgrd) مشخص شده است. در ادامه پروفيل ولتاژ الكترودهاي محصور در مواد افزودني و الكترودهاي بدون مواد افزودني با هم مقايسه شده و تاثير مواد  افزودني در پروفيل ولتاژ و به تبع آن در ولتاژ تماسي مشخص شد ه است . در نهايت هم اشاره اي به تاثير كاهش مقاومت الكترود هاي قائم در شبكه هاي زمين  گسترده مي شود.

اصغر برقندان – عليرضا نباتچيان

شركت مهندسين مشاور موننكو ايران
تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *