تاثير اشعه ماوراءبنفش (UV) همراه با آلودگي مصنوعي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تاثير اشعه ماوراءبنفش (UV) همراه با آلودگي مصنوعي بر جريان نشتي مقره سيليكون

دانلود مقاله : تاثير اشعه ماوراءبنفش (UV) همراه با آلودگي مصنوعي بر جريان نشتي مقره سيليكون

اشعه ماوراء بنفش يكي از عوامل محيطي موثر در تخريب مقره هاي سيليكون رابر ميباشد به همين جهت اين مقاله يك تست آزمايشگاهي بر روي مقره سيليكون رابر 20 كيلو ولت است كه در محفظهاي شامل 9 عدد لامپ ماوراء بنفش با شدت 50 وات بر متر مربع به مدت 5000 ساعت قرار گرفت و سپس آناليز جريان نشتي همراه با آناليز فوريه انجام گرفت .با توجه به اثرات مخرب اشعه ماوراء بنفش بر سطح مقره و كاهش خاصيت آبگريزي، محلول آلودگي بر اساس پيرسازي مصنوعي لايه جامد طبق استاندارد IEC60507 بر سطح مقره به صورت اسپري ريخته شد و مجددا تحت آزمون جريان نشتي قرار گرفته شد. نتايج استخراج شده در مقايسه با مقره هايي كه تحت تابش اشعه ماوراء بنفش نبوده اند نشان داد كه اشعه ماوراء بنفش اثر مستقيم بر تضعيف خاصيت آبگريزي مقره و در نتيجه افز ايش جريان نشتي مقره دارد . همچنين نتايج آناليز فوريه نشان داد كه با افز ايش آلودگي و ايجاد تخليه هاي سطحي وجرقه هاي باند خشك ، هارمونيك سوم افزايش قابل توجهي دارد. همچنين جهت بررسي تخريب سطح مقره آزمايش TGA درپژوهشگاه پليمر انجام شد و نتايج نيز تاثير مخرب اشعه ماورابنفش را بر سطح مقره كاملا تاييد ميكند .

ايمان احمدي جنيدي، عليرضا مجذوبي، اميرعباس شايگاني اكمل، حسين محسني
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *