تاثير استفاده از مدل گذراي برقگير ZnO در كاهش TRV

كليدهاي قدرت در هنگام قطع كردن ممكن است بعلت بروز TRV خطرناك، دچار مشكل شده و نتوانند عمل قطع كردن را به صورت كامل انجام دهند . اين مقاله به بررسي روش كاهش TRV توسط كار گذاشتن قرص هاي  ZnO بر روي كليدهاي ولتاژ متوسط مي پردازد. در مطالعاتي كه قبلا در اين زمينه صورت گرفته، مدل استاتيكي برقگير در شبيه سازي ها استفاده شده است . در اين مقاله گسترش روش ذكر شده به كمك مدل ديناميكي برقگير صورت پذيرفته است . نتايج شبيه سازي نشان دهنده اهميت در نظر گرفتن اين رفتار گذراي برقگير است.

 

احسان گودرزي- گئورك قره پتيان -محسن قراط -بنيامين مرادزاده
قطب علمي قدرت دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي اميركبير
جمهوري اسلامي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *