تاثير آرايش هادي هاي خطوط انتقال كمپكت در افزايش يكنواختي ميدان الكتريكي جهت افرايش توان انتقالي

كاهش تلفات كرونا در طول هاديها، مستلزم پيش بيني هايي جهت محدود ساختن حداكثر شدت ميدان الكتريكي در سطح هاديها مي باشد . يكي از موارد موثر در  كنترل شدت ميدان، افزايش شعاع هاديها است كه د ر اين مورد محدوديت وجود دارد . تنها راه حل افزايش شعاع هاديها از طريق پيش بيني هاديهاي فرعي در هر فاز  مي باشد (خطوط باندل ). با افزايش تعداد هاديهاي فرعي، سطح خارجي دسته هاديها افزايش يافته، توزيع شدت ميدان الكتريكي در سطح هاديها، تحت تاثير هاديهاي فرعي مجاور ، غير يكنواخت مي گردد واز ظرفيت انتقالي خط كاسته مي شود . غير يكنواختي در توزيع شدت ميدان الكتريكي به عوامل مختلف از جمله ارتفاع فاز وسط  نسبت به فازهاي كناري، شعاع هاديهاي گروهي در فاز وسط نسبت به فازهاي كناري، وضعيت و موقعيت هادي هاي فرعي در دسته هادي ها بستگي دارد .

 

امير پرج احمد غلامي
دانشكده مهندسي برق- دانشگاه علم وصنعت ايران
تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *