تأثير محدودساز جريان خطاي حالت جامد

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تأثير محدودساز جريان خطاي حالت جامد بر روي عملكرد رله ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت

دانلود مقاله : تأثير محدودساز جريان خطاي حالت جامد بر روي عملكرد رله ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت

بواسطه افزايش روزافزون سطح اتصال كوتاه در شبكه ها ي الكتريكي و از سوي ديگر با توجه به مشخصه هاي محدودسازهاي جريان خطا، استفاده گسترده از اين  تجهيزات در آينده نزديك در شبكه هاي قدرت، دور از ذهن نيست. زيرا اين تجهيزات باعث كاهش اثرات نامطلوب جريانهاي اتصال كوتاه زياد بر روي تجهيزات سيستم قدرت شده و از هزينه هاي اضافي براي بازسازي سيستم هاي قدرت يا افزايش ظرفيت كليدهاي قدرت جلوگيري مي نمايد .بدليل افزايش روزافزون تقاضاي برق در سطح  مشتركين خانگي و صنعتي ناگزير به احداث نيروگاههاي جديد چه در سطح شبكه هاي سراسري و چه در مقياس كوچك (توليدات پراكنده) هستيم. افزايش واحدهاي  توليدي انرژي الكتريكي مي تواند باعث بروز مسائلي نظير افزايش سطح اتصال كوتاه در شبكه هاي قدرت شود كه در صورت بروز اتصال كوتاه باعث آسيب رسيدن به  تجهيزات سيستم قدرت نظير كليدهاي قدرت يا كابل هاي فشارقوي و … شود. يكي از راههايي كه مي توان عواقب بروز چنين مسائل ي را در شبكه هاي قدرت كاهش داد استفاده از محدودساز جريان خطا است . طبيعتاٌ استفاده از يك تجهيز در شبكه قدرت نيازمند مطالعات اوليه و بررسي اثرات آن بر عملكرد شبكه و ساير تجهيزات آن  است. محدودسازهاي جريان هم از اين قائده مستثنا نيستند . از اين رو يكي از اثراتي كه محدودساز جريان خطاي حالت جامد (SSFCL) مي تواند بر روي حفاظت شبكه هاي قدرت بگذارد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله تأثير SSFCL بر عملكرد رله ديفرانسيلي يك ترانسفورماتور قدرت فشار قوي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. شبيه سازيهاي صورت گرفته، در نرم افزار PSCAD/EMTDC انجام شده و خروجي هاي شبيه سازي صحت نتايج ذكر شده را مشخص مي نمايند.

 

حسين مهدي نيا رودسري – فريد خزائلي مقدم
سيد حميد فتحي – حسين عسكريان ابيانه
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *