تأثير عوامل مختلف بر روي توزيع دما در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك مخصوصاً انواع رزيني آنها امروزه بطور قابل ملاحظه اي مورد توجه قرار گرفته اند و مشخصه ضد آتش، آنها را به يك گزينة مطلوب جهت استفاده در مناطق مسكوني و بيمارستانها تبديل كرده است . با وجود محاسني كه اينگونه از ترانسفورماتورها دارند، مشخصة حرارتي آنها بدليل استفاده از رزين، بسيار نامطلوب مي باشد . بنابراين بسيار مهم است كه رفتار حرارتي ترانسفورماتور خشك رزيني در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گيرد . در اين مقاله پس از مدل كردن رفتار  حرارتي، نتايج مدل براي يك ترانسفورماتور نمونه با قدرت kVA 800 ، با نتايج اندازه گيري شده در آزمايشگاه مقايسه مي شود . علاوه بر آن دماهاي متوسط پيش بيني شده توسط مدلسازي براي ترانسفورماتورهاي مختلف ارائه و با مقادير آزمايشگاهي
مقايسه شده اند. در انتها نيز تأثير عوامل و پارامترهاي مختلف بر روي توزيع درجه حرارت در اينگونه از ترانسفورماتورها
مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

داود عزيزيان
ابراهيم رحيم پور

گروه برق دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان – مؤسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *