تأثير اتوماسيون و پاسخگويي بار در كاهش هزينه ها

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تأثير اتوماسيون و پاسخگويي بار در كاهش
هزينه هاي قابليت اطمينان شركتهاي توزيع

 

دانلود مقاله :تأثير اتوماسيون و پاسخگويي بار در كاهش هزينه هاي قابليت اطمينان شركتهاي توزيع

 

عملكرد سيستمهاي قدرت تحت تأثير عوامل زيادي چون تغييرات بار و خروجيهاي اضطراري تجهيزات قرار دارد. وقوع خاموشيها يكي از دغدغه هاي اصلي شركت هاي برق

مي باشد. استفاده از اتوماسيون ميتواند مدت خاموشي ها را كاهش دهد .

حضور برنامه هاي پاسخگويي بار در كنار تكنولوژيهاي اتوماسيون ميتواند سيستم را در مقابل تغييرات گستردهي بار ايمنتر نموده و نياز به سرمايهگذاري زياد را در

اتوماتيك نمودن كليدها كاهش دهد.

جرايم و تشويقهايي با عنوان PBR ، با توجه به وضعيت قابليت اطمينان شركتهاي برق، از طرف رگولاتور به آنها اختصاص مي يابد .

عملكرد شركتها غالباً با توجه به ميانگين قطعي مشتركين، به كمك شاخصهايي چون SAIDI يا SAIFI سنجيده مي شود .

اگر قابليت اطمينان بدتر از حد آستانه ي بالايي شود،

شركت متحمل جريمههاي PBR ميشود و برعكس در صورتي كه قابليت اطمينان بهتر از حد آستانهي پاييني شود،تشويق هايي به شركت تعلق مي گيرد.

 

در اين مقاله ، شبكه اي با انواع فيدرهاي هوايي و كابلي، شامل مشتركين خانگي، تجاري و صنعتي در نظر گرفته ميشود. سپس تأثير حضور برنامه هاي

پاسخگويي بار در كنار بهينهترين تركيب كليدهاي با عملكرد دستي و اتوماتيك بررسي شده و نتايج حاصل، از ديدگاه

هزينه هاي اضافي كه صرف اتوماتيك كردن كليدها و تشويق مشتركين براي شركت در برنامههاي DR مي شود ، بررسي مي گردد.

 

حميد رضا آراسته محمود رضا حقيفام

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *