به كارگيري شبيه سازي مبتني بر المان محدود جهت شناسايي منابع مغناطيسي پايا موجود در پست هاي فشار قوي در راستاي ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي

روند رو به گسترش سيستم هاي ديجيتالي و مخابراتي از يك سو و تاكيد جوامع جهاني، به ويژه حاميان حقوق بشر بر سلامت انسان ها در محيط كار از سوي ديگر،  اهميت مساله سازگاري الكترومغناطيسي را بيش از پيش به رخ مي كشد. در اين راستا، تحقيق پيرامون سازگاري الكترومغناطيسي در پست هاي فشار قوي كه گستره وسيعي از ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي را در بر مي گيرد، مهم جلوه مي نمايد. از سه مبحث اساسي ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي (منبع،
محيط انتقال و قرباني) شناخت منابع مغناطيسي و توزيع ميدان آن ها مورد تاكيد قرار گرفته است.

 

حسين حيدري- وحيد عباسي- فرامرز فقيهي- الهه مشتاقي- صديقه عادل خاني- زهره صابري- محسن فرهادي كاشي
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشكده مهندسي برق، مركز تحقيقات فشار قوي و مواد مغناطيسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *