بهینه سازي مدلهاي چرخش ثابت و سینگر در سیستمهاي ردیابی TWS

این مقاله در ارتباط با معرفی ماتریسهاي حالت بهینه شده براي استفاده در بلوك IMM یک سیستم ردگیري TWS است. نتایج شبیه سازیهاي انجام شده روي این ماتریس ها نیز در این مقاله آورده شده است.

 

پیروز مجدالاشرافی و مهران افتخار
شرکت بسامدآزما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *