بهينه سازي چك ولو پرژ سيستم سوخت مايع

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بهينه سازي چك ولو پرژ سيستم سوخت مايع واحدهاي GE-Frame9

دانلود مقاله : بهينه سازي چك ولو پرژ سيستم سوخت مايع واحدهاي GE-Frame9 با تغيير شكل هندسي واشر و پاپت آن

در سيستم سوخت رساني مايع واحدهاي گازي GE-F9 از سيستم هواي پرژ استفاده مي شود. سيستم هواي پرژ وظيفه خنك كاري و تميزكاري مسير سوخت مايع و  جلوگيري از مسدود شدن سوراخهاي نازل را برعهده دارد. چك ولوها، يا ولوهاي يكطرفه، وظيفه دارند سيال را فقط در يك جهت عبور دهند. عملكرد چك ولو پرژ سيستم  سوخت مايع بايد به گونه اي باشد، كه هنگام بهره برداري با سوخت گاز، هواي پرژ را از طرف منيفولد پرژ بسمت نازلهاي سوخت هدايت كرده، و در هنگام بهره برداري با  گازوئيل اجازه عبور گازوئيل را، كه در مسير سوخت مايع موجود مي باشد، به سمت منيفولد پرژ ندهد. اما متاسفانه تقريبا اكثر اين چك ولوها بعد از مدتي دچار مشكل مي شوند، به اين صورت كه اين چك ولوها در هنگام بهره برداري با گازوئيل، پسينگ داشته و باعث نشت گازوئيل به سمت منيفولد پرژ و متعاقبا به سمت ولو VA19 مي شود . اين امر باعث بروز مشكلاتي در ولو VA19 شده و در برخي موارد باعث بروز انفجار ميگردد.در اين مقاله به بهينه سازي چك ولو پرژ سيستم سوخت مايع واحدهاي GE-F9 بوسيله تغيير شكل هندسي در واشر و پاپت آن پرداخته شده است.در اين مقاله روشي ارائه شده است، تا بتوان از پسينگ در چك ولوهاي پرژ جلوگيري كرده، و در عين حال از كارآيي چك ولوها كاسته نشود.در اين روش تغييراتي در شكل هندسي واشر و پاپت چك ولو پرژ شركت Parker سازنده آمريكايي ولوهاي صنعتي داده شده است، و يك مدل بهينه ارائه گرديده است.

سينا سالمي محسن يحي يزاده بالي رضا سعيدي ريزي
پژوهشگاه نيرو – گروه مكانيك
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *