بهينه سازي مصرف انرژي در حفظ محيط زيست

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – نقش بهينه سازي مصرف انرژي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار

دانلود مقاله : نقش بهينه سازي مصرف انرژي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار

تبديل، توليد، انتقال و مصرف انرژي همگي روي محيط زيست تاثيرگذارند. اين اثرات مخرب زيست محيطي حاصل انتشارات هستهاي، شيميايي و حرارتي فرآيند هايي  است كه براي تامين منافع و رفاه بشر كارمي كنند. توسعه پايدار ايجاب مي كند كه منابع انرژي در دسترس پايدار با هزينه اي معقول و بدون يا باحداقل اثرات منفي  اجتماعي تامين و عرضه شوند.رابطه بين توسعه پايدار و بهره گيري از منابع، بويژه منابع انرژي از مهم ترين مسائل جوامع بشري است و تحقق توسعه پايدار در گرو  استفاده كارا از منابع انرژي است . بر اساس مفهوم توسعه پايدار بديهي است كه منابع سوخت فسيلي محدود بوده و فاقد مشخصه هاي لازم براي پايدار بودن  هستند. در حاليكه كه عمده اثرات ايجاد شده روي محيط زيست و طبيعت بواسطه مصرف انرژي – به ويژه سوخت هاي فسيلي – حادث مي شوند. يكي از رويكرد ها كه در اين جهت مد نظر قرارگرفته است افزايش كارايي انرژي و در نتيجه كاهش انتشار آلاينده هاي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي است. در اين مقاله ضمن تشريح  چالش هاي زيست محيطي در دنيا و راه حل هاي مقابله با آنها و نيز بيان ابعاد ترموديناميكي ارتباط انرژي و محيط زيست، به مفهومي به نام اگزرژي از علم ترموديناميك  اشاره شده كه اذهان را نسبت به تاثير مخرب از دست رفتن كارايي در اس تفاده از انرژي روي محيط زيست حساس تر مي سازد . در ارزيابي پايداري فرآيندها و  سيستم ها و تلاش براي بهبود پايداري، تحليل اگزرژي به عنوان يك ابزار ترموديناميكي بسيار مفيد و موثر تلقي مي شود.

 

سعيد مهذب ترابي، كيان نجف زاده
سازمان بهره وري انرژي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *