بهينه سازي طراحي الكتريكي و مكانيكي مقره 20KN سوزني بتن پليمري

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بهينه سازي طراحي الكتريكي و مكانيكي مقره 20KN سوزني بتن پليمري براي توليد صنعتي

دانلود مقاله : بهينه سازي طراحي الكتريكي و مكانيكي مقره 20KN سوزني بتن پليمري براي توليد صنعتي

مقره ها يكي از اجزاء مهم خطوط توزيع هستند كه به عنوان حائل ميان دكل و هادي قرارگرفته و از اتلاف جريان الكتريسيته جلوگيري مي نمايند و در عين حال نيرو ي  وزن كابل را نيز به دكل منتقل مي كنند.درخلال سالهاي 1970 دستة جديدي از مواد با نام بتن پليمري براي استفاده در كاربردهاي الكتريكي از جمله ساخت مقره ها  معرفي شدند كه خصوصيات مطلوبي در مقايسه با مقره هاي پرسلاني و كامپوزيتي دارند. اين مقره ها به طور متوسط تا حدود 40 سال عمر مي نمايند و در شرايط
محيطي، آلودگي، مه و باران بسيار بهتر از مقره هاي پرسلاني عمل مي كنند.

مقره هاي موجود در خطوط توزيع و انتقال به دليل قرار گرفتن در شرايط آب و هواي بيروني، ميدان الكتريكي شديد و نيز آلودگيهاي محيطي، در معرض صدمات مختلفي از  جمله شكست الكتريكي، تخريب مكانيكي و … هستند. بديهي است اين صدمات به منزلة ايجاد مشكل در سامانة توزيع و انتقال خواهد بود. به منظور تقليل اينگونه  پيشامدها، طراحي مناسب پروفيل اين مشكلات را به حداقل مي رسانند. در اين تحقيق به بهينه سازي طراحي الكتريكي و مكانيكي مقره هاي بتن پليمر در سه محيط  آلودگي سبك، متوسط و سنگين پرداخته مي شود. اين طراحيها در راستاي ساده سازي فرايند توليد صنعتي اين محصولات نيز بوده است و مشكلات قبلي توليد نظير عدم پرشدگي كامل قالب به دليل وجود چتركهاي بسيار نازك و همچنين عدم امكان توليد به روش صنعتي را حل نموده است.

 

مونا طاهري
دانشگاه صنعتي قم-گروه پليمر
قم – ايران

حسين كوهاني
پژوهشگاه نيرو-مركز شيمي و مواد
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *