بهينه سازي توليد در سيستمهاي قدرت چند ناحيه اي به روش پترن سرچ

روشهاي جستجوي مستقيم الگوريتم هاي تكاملي اي هستند كه براي حل مسائل بهينه سازي مقيد بكارمي روند . اين روشها به منظور جستجوي پاسخ بهينه خود ، نيازي به اطلاعات گراديان تابع هدف ندارند . يكي ازاين روشها ، الگوريتم ) 1 (PSاست كه براي حل مسائل بهينه سازيي كه خارج از حيطه هاي مرسوم بهينه سازي هستند مناسب است. اين روش بر خلاف ساير روش هاي تكاملي مانند الگوريتم ژنتيك ، به علت فهم واجراي آسان ومحاسبات موثر مي تواند با يك عملكرد مناسب وقابل انعطاف يك جستجوهاي سراسري و محلي قابل تنظيمي را انجام دهد . در اين مقاله روش جديدي بر مبناي الگوريتم PSبراي حل مسئله پخش بار اقتصادي سيستمهاي قدرت چند ناحيه اي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت توان انتقالي خطوط رابط ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *