بهينه سازي توان راكتيو در سيستم هاي توزيع با هدف کاهش تلفات به روش تئوري منطق فازي

بارهاي موجود در شبكه- هاي توزيع و انتقال انرژي الكتريكي به دليل پاره ای از ويژگي هاي خود نظير غيرخطي بودن، ضريب توان پائين و نامتعادلي، ميتوانند تاثيرات نامطلوبي (از جمله اعوجاج و نوسانهاي ناخواسته در ولتاژ و جريان خطوط الكتريكي و نيز عدم استفاده از ظرفيت) بر كيفيت توان در خطوط انرژي الكتريكي برجاي بگذارند. يكي از راههايي كه ميتوان با اين اثرات نامطلوب بخصوص در سيستم- هاي توزيع مقابله نمود، استفاده از جبران ساز توان راكتيو به صورت موازي در خطوط است. در اين مقاله روش جديدي براي مديريت توان راكتيو به منظور تصحيح ضريب توان و متعادل نمودن بار در خطوط سه فاز به وسيله تئوري منطق فازي پيشنهاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *