بهينهسازي مقدار بارزدايي جهت بهبود پايداري ولتاژ

در اين مقاله روش جديدي براي مينيمم كردن مقدار بارزدايي در سيستم هاي قدرت ارائه مي شود. بارزدايي در شبكه قدرت آخرين راه حل ممكن براي جلوگيري از ناپايداري سيستم مي باشد. اما اين اقدام اصلاحي براي مشتريان صنعت برق خوشايند نبوده و بايد به گونه اي انجام شود كه كمترين بار ممكن از شبكه جدا گردد. در اين مقاله بهينه كردن مقدار بارزدايي بر اساس هزينه انجام مي شود. ابتدا با استفاده از شبكه مولتي پورت شينه هاي ضعيف در شبكه شناسايي شده و سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيك مقدار بارزدايي براساس هزينه مينيمم مي شود. اين روش طي چندين مرحله انجام مي شود؛ در هر مرحله بعد از انجام بارزدايي، حاشيه امنيت ولتاژ سيستم محاسبه شده و اگر مقدار قابل قبولي داشته باشد، بارزدايي متوقف مي شود، در غير اين صورت ادامه مي يابد تا به مقدار قابل قبولي برسد. ذكر اين نكته نكته ضروري است كه در هر مرحله درصد ثابتي از مجموع بارشينه هاي ضعيف را از شبكه جدا مي كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *