بهره گيري از كنترل فعال پديده قطع به عنوان استراتژي كنترل ديناميكي توربين بادي متصل به شبكه

در اين مقاله، روش كنترل فعال پديده قطع ، به عنوان يك روش موثر كنترل ديناميكي توربين هاي بادي ارائه شده است
كه از قابليت هاي دو روش كنترل غيرفعال پديده قطع و كنترل فعال زاويه پره ها، بطور همزمان بهره برده و هزينه هاي پياده سازي را نيز به طرز موثري كاهش مي دهد. تغييرات زاويه پره ها در اين روش، بسيار كمتر از روش كنترل فعال زاويه پره هاست؛ همين مزيت بعلاوه عدم نياز به ژنراتورهاي دوتحريكه و مدارات الكترونيكي پيچيده، سبب كاهش پيچيدگي و هزينه هاي طراحي و ساخت و افزايش عمر مفيد سيستم ژنراتور بادي مي گردد. هدف كنترل ارائه شده در اين مقاله، كنترل موثر توان خروجي در طول عملكرد توربين بادي با ژنراتور القايي سرعت ثابت، از ناحيه سرعت باد start-up تا سرعت باد shut-down است . در روش ارائه شده، عملكرد توربين بادي به دو ناحيه تقسيم مي گردد :(i) بهينه سازي توان؛ در حالتي كه سرعت باد در محدوده سرعت باد start-up و سرعت باد نامي است، زاويه پره ها به منظور بهينه كردن CP و متعاقبا توان خروجي تنظيم مي گردد . (ii) محدودسازي توان؛ در حالتي كه سرعت باد، بيش از مق دار نامي است ، توان خروجي با بهره گيري از پديده قطع محدود مي شود . روش موثري براي بهينه سازي توان و دو روش مختلف براي عملكرد در ناحيه محدودسازي توان ارائه گشته و صحت عملكرد بوسيله شبيه سازي تحقيق شده و نشان داده مي شود كه استفاده از روش هاي ارائه شده كنترل توان، سبب كاهش قابل ملاحظه تغييرات توان خروجي توربين بادي در مقابل تغييرات وسيع سرعت باد و هموار شدن توان الكتريكي خروجي در باند كوچكي حول و حوش مقدار نامي خود ميگردد.

 

محمد منفرد – حسن رستگار
دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي اميركبير (قطب علمي قدرت ايران)
جمهوري اسلامي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *