بهره برداري بهينه از يك فيلتراكتيو غير ايده آل تحت شرايط ولتاژ غيرسينوسي

روش كنترل بهينه و انعطاف پذير OFC1فيلترهاي اكتيو در نشريات ارايه شده است. در اين مقاله سعي شده است، با استفاده از روش كنترلي OFCو يك فيلتر اكتيو موازي غير ايدهآل ، يك بار غير خطي به صورت بهينه جبران شود. سعي شده است انحراف جريان خروجي فيلتر اكتيو از سيگنال كنترلي كه بر اثر حضور فيلتر بالاگذر بوجود آمده است ، به كمك محاسبه تابع تبديل جبرانساز و اعمال در روش OFC تصحيح شود. نتايج شبيه سازي روش پيشنهادي در محيطMATLAB/SIMULINK  تصديق ميكند كه استراتژي OFC  مشخصه خوبي از سيستم تحت جبرانسازي بدست ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *