بهره برداري بهينه از واحدهاي توليد پراكنده جهت كاهش تلفات خط با ملاحظات اقتصادي

نياز روزافزون به توليد انرژي الكتريكي و ظرفيت محدود خطوط انتقال، علاق همندي بسياري را در استفاده از منابع توليد پراكنده (DG (Distributed Generation به وجود آورده است. با اين وجود، مسايل اقتصادي و قيمت، همواره به عنوان مانعي در مقابل گسترش استفاده از DG قرار داشته است. يكي از مزاياي استفاده از DG كاهش تلفات خط مي باشد. در اين مقاله با استفاده از رو شهاي تحليلي، شرايط بهره برداري بهينه از DG جهت كاهش تلفات خط براي يك سيستم توزيع شعاعي ساده با يك واحد DG و يك بار متمركز بررسي شده است. در ادامه تاثير اين ميزان كاهش تلفات خط بر افزايش توجيه اقتصادي استفاده از DG در يك مطالعه موردي بررسي شده است.

 

احمد قاسمي -محمود مقدسيان

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *