بهره برداري بهينه از منابع پراكنده و وسايل كنترل ولتاژ و توان راكتيو همزمان با تجديد آرايش شبكه در سيستم هاي توزيع

وجود منابع پراكنده در سيستم هاي توزيع اين امكان را فراهم مي نمايد كه با بكارگيري الگوريتم هاي برنامه ريزي و بهره برداري پيشرفته، عمكرد بسيار بهتري را براي سيستم بدست آورد. در اين مقاله، با فرض اينكه در مرحله برنامه ريزي، ظرفيت و مكان نصب منابع پراكنده و منابع توان راكتيو به طور بهينه تعيين شده باشد، يك مسئله بهره برداري جديد شامل تعيين همزمان خروجي منابع توان حقيقي و راكتيو و موقعيت بهينه تپ رگولاتورهاي ولتاژ و همچنين آرايش بهينه سيستم براي يك شرايط بار مشخص يا دوره اي از زمان با تعدادي از شرايط بار مشخص به منظور حداقل كردن تلفات انرژي يا مجموع وزن دار كيلو ولت آمپر جاري روي بخش هاي فيدر در دوره زماني مورد نظر تعريف وحل مي شود. به اين ترتيب بهترين عملكرد سيستم از نظر حداقل تلفات انرژي، پروفيل ولتاژ بهبود يافته ومتعادل سازي بار با در نظر گرفتن تاثير متقابل تجديد آرايش سيستم وبهره برداري از منابع پراكنده و وسايل كنترل ولتاژ و توان راكتيو بدست مي آيد. با توجه به اينكه مسئله بهينه سازي تعريف شده شامل متغيرهاي گسسته وقيود متعدد است يك الگوريتم حل مبتني بر روش جستجوي ممنوع پيشنهاد و روي شبكه توزيع 33 باس اعمال مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *