بهبود TCPبراي استفاده در شبكه هوشمند برق

 ارتباطات نقش حياتي در شبكه هوشمند برق ايفا مي كند و پروتكلهاي مورد استفاده در ارتباطات، تاثير مستقيم بر روي كارايي و عملكرد شبكه هوشمند برق خواهند داشت. لذا انتخاب پروتكل ارتباطي مناسب و بهبود آن براي استفاده در چنين محيط هايي حائز اهميت است. از آنجايي كه پروتكل لايه انتقال ،TCPپروتكل غالب در اينترنت است و ويژگيهايي دارد كه مي تواند بسياري از نيازمندي هاي شبكه هوشمند برق همانند قابليت اطمينان را مرتفع نمايد؛ از ميان نسخههاي مختلف اين پروتكل، CODE TCPرا به دليل ويژگي هايي كه دارد به عنوان پروتكل پايه انتخاب نموده و با اعمال تغييراتي در آن، پروتكل پيشنهادي كه قادر به تامين شرايط خاص شبكه هوشمند برق )گذردهي بالا، اتلاف و تاخير كم و كنترل ازدحام( ميباشد؛ معرفي ميكنيم. همچنين با استفاده از ضريب كاهش تطبيقي، عملكرد اين پروتكل در محيط هاي مختلط سيمي بيسيم بهبود داده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *