بهبود پايداري گذراي خطوط انتقال HVDC

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – ارائه روش كنترلي مناسب براي بهبود پايداري گذراي خطوط انتقال HVDC

دانلود مقاله : ارائه روش كنترلي مناسب براي بهبود پايداري گذراي خطوط انتقال HVDC

توسعه و رشد سيستمهاي قدرت در سالهاي اخير نشان ميدهد خطوط انتقال ولتاژ زياد

جريان مستقيم (HVAC) محدوديتهايي در انتقال توان بين مسافتهاي طولاني دارند كه اين محدوديتها در خطوط انتقال HVDC تا حدود زيادي مرتفع شده است .

پايداري گذرا در شبكههاي قدرت توسعه يافته كنوني

ماهيت پيچيدهاي پيدا كردهاست. پايداري گذرا قابليت يك شبكه در حفظ عملكرد سنكرون در شرايطي است كه به شبكه

قدرت اختلال بزرگي مانند بروز خطا اعمال ميشود. مسئله پايداري خصوصاً پايداري گذرا در شبكه هاي قدرت

يكي از مهمترين موضوعاتي است كه به آن در مراجع علمي پرداخته ميشود.

 

چرا كه پايداري گذراي سيستم قدرت ضامن عملكرد پايدار شبكه قدرت در شرايط خطا ميباشد .

 

در اين مقاله يك خط انتقال ولتاژ بالاي جريان مستقيم (HVDC)

با مبدلهاي كنترل ولتاژ (VSC) در نظر گرفته شده است و با اعمال روش كنترلي مناسب به مبدلها و مقايسه نتايج شبيه سازي با حالتي كه روش كنترلي بيان شده در اين مقاله به خط

HVDC اعمال نميشود، كارآيي روش بيان شده در افزايش پايداري گذراي شبكه نشان داده شده است.

 

يحيي كبيري رناني – حامد هاشمي دزكي – گئورگ باباملك قرهپتيان
حميد فتحي- حسين عسكريان ابيانه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *