بهبود ويژگيهاي جبرانسازي فيلترهاي پسيو با استفاده از فيلترهاي اكتيو در سيستمهاي قدرت

يكي از روشهاي بهبود كيفيت توان و حذف هارمونيكهاي سيستمهاي قدرت استفاده همزمان از فيلترهاي اكتيو و پسيو بصورت فيلتر هيبريد و بهمراه سيستم كنترلي  مناسب آن در شبكه مي باشد. يكي از ساختارهاي فيلترهاي هيبريد، اتصال سري فيلترهاي اكتيو و پسيو بكمك ترانسهاي كوپلينگ و موازي كردن مجموعه فيلتر هيبريد  با بار غيرخطي شبكه است. در اين مقاله به بررسي نحوه جبرانسازي هارمونيكها و تصحيح ضريب توان شبكه توزيع بكمك اين ساختار از فيلتر هيبريد پرداخته شده،  عوامل موثر بر كيفيت كار فيلتر پسيو و اكتيو و نحوه طراحي فيلتري با ويژگيهاي فيلترينگ مناسب مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *