بهبود همگرایی الگوریتم های خانواده MMA

در این مقاله بهبود الگوریتمهای خانواده MMA بررسی شده است. برای MMAپنجره شده الگوریتم پنجرهای ترکیبی معرفی شده است بطوری که از مزایای دو الگوریتم
پنجره ای موجود بهره جسته و عملکرد بهتری نسبت به آنها نشان میدهد. در ادامه روش سفید کردن قبل از همسانساز کور جهت بهبود عملکرد الگوریتمهای کور معرفی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای مقایسه الگوریتم ها از شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *