بهبود ميراسازي نوسانات بين ناحيهاي با استفاده از TC-IPC

بابه هنگام اتصال دو شبكه مجزا به يكديگر در صورت به وجود آمدن نوسانات سيگنال كوچك نميتوان توان زيادي را بين دو شبكه از طريق خط HVACمبادله نمود. اين موضوع به خصوص هنگامي كه طول خط رابط زياد باشد بيشتر تشديد شده و در نتيجه نميتوان بهره لازم را از ظرفيت موجود در خط رابط برد. روش پيشنهادي اين مقاله بهبود مسئله نوسانات بين ناح IPC  Inter-phase Power يه اي با استفاده از  Controller و كنترل موثر زواياي فيزشيفترهاي آن ميباشد. اين عنصر FACTSكه به طور سري در شبكه قرار ميگيرد قادر است ميزان توان انتقالي بين دو ناحيه را نيز كنترل كند. به منظور كنترل IPCبايد اين عنصر از نوع كنترل شونده با تريستور و يا اصطلاحاً TC-IPCباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *