بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع الكتريكي شعاعي توسط جبران ساز سري كنترل پذير و مقايسه عملكرد كنترل كننده هاي مختلف

در اين مقاله ، راهكاري مناسب جهت بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع الكتريكي شعاعي با استفاده از جبران ساز سري GCSC كه نسبت راكتانس به مقاومت معادل فيدر آن از يك بيشتر بوده و بار بزرگ و متغير يا ثابتي را تغذيه نمايد ، بررسي مي شود . در مدار كنترلي توليد پالس گيت هاي GTO 2 ، از كنترل كننده با جبرانساز PI و منطق فازي اين سيستم مي توان مقدار خازن سري را برابر كلّ راكتانس معادل مدار، انتخاب نموده و به دليل كنترل پذير بودن آن، هيچ گونه پديده رزونانس، فرورزونانس و ناپايداري توان و ولتاژ در شبكه، پديد نخواهد آمد . در آخر پيشنهاداتي جهت استفاده از اين سيستم در شبكه توزيع برق ايران ارائه خواهد شد.

 

 

رضا سيدي
شركت مشانير

سعيد لسان
دانشگاه مازندران

عبدالرّضا شيخ الاسلامي
دانشگاه مازندران

فرزاد رضوي
دانشگاه صنعتي امير كبير
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *