بهبود كيفيت توان با بكارگيري سيستم HVDCچند ترمينالة مبتني بر مبدلهاي منبع ولتاژ

انواع زيادي از تجهيزات الكترونيك قدرت به منظور بهبود كيفيت توان از قبيل كاهش هارمونيك، حذف اغتشاشات ولتاژ و نوسانات فركانس، در سيستم قدرت بكار مي روند. اين مقاله يك راه حل كلي براي مساله كيفيت توان با بكارگيري سيستمVSC-MTDC ارائه مي نمايد. كنترلرهايي براي VSC-MTDC طراحي شدند كه تركيبي از بخشهايي هستند كه كنترل ولتاژ dc چند ترميناله و كنترل مستقل جريان را ارائه مي دهند و شامل يك جبران كننده فيدفوروارد ولتاژ dcمي باشند. مطالعات نمونه با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCانجام يافته و نتايج حاصله اثرات MTDCرا در بهبود كيفيت توان بررسي و تائيد مي نمايند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *